Elogi de la cua

Potser vostès, que són molt joves, no se’n recordaran, però fa molts anys –posem-hi trenta o qua­ranta– hi havia unes cues homè-riques per entrar i per sortir d’Andorra. No pas…