El metro

Assedegats d’infraestructures de transport com estem, tota la ciutadania agraeix que, amb certa regularitat, apareguin notícies i projectes il·lusionadors de nous trens, metros, aeroports, funiculars, heliports i estacions teletransportadores que,…