Teleneu

Si traiem de les carreteres un quinze o un vint per cent dels vehicles particulars que circulen enmig d’una nevada, tothom aniria millor. A veure. Que aixequin el dit tots…