‘Borgen’

Servidor, que és una mica asocial, no ha militat mai en cap partit polític, probablement per por que m’expulsessin a la segona o tercera reunió (o per passar a formar…