Les porres

Recordo l’escena sense so, com en una pel·lícula muda, potser per oblidar els crits de dolor dels joves. Seria l’any setanta-set o setanta-vuit, compto. Tenia, per tant, tretze o catorze…