Llengua catalana en els textos literaris d’Andorra i els Pirineus

Llengua catalana en els textos literaris d’Andorra i els Pirineus, dins «Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus», Sant Julià de Lòria, Universitat d’Andorra, 2016.

Un encàrrec de la Universitat d’Andorra: un recorregut per la literatura feta a Andorra i als Pirineus. Una visió particular i apassionada.